Bowl 2

bowl 2

white stoneware. 2″x2″. red iron wash.