Bowl 6

bowl6

white stoneware. 5″x3″. red iron wash.