Bowl 9

bowl9

white stoneware. 4″x4″. temple white, red iron wash.